top of page

Pánevní dno

Únik moči znepříjemňuje život mnohým z nás. Postihuje všechny věkové skupiny, ale jen malá část pacientů vyhledá kvůli tomuto problému odbornou pomoc. Oslabení svalů pánevního dna je dáno nejčastěji věkem, obezitou, porodem, menopauzou, stavem po gynekologických zákrocích a u mužů stavem po operaci prostaty.

Vyšetření

Anamnéza

První krokem je odběr anamnézy a základní rozhovor včetně edukace pacienta. Účelem je také získat vzájemnou důvěru,  aby bylo možné navázat efektivní spolupráci.

Kineziologický rozbor

Dále následuje kineziologický rozbor pohybového aparátu se zaměřením na funkci, hybnost a svalové napětí oblasti pánve.

Vyšetření svalů pánevního dna

Vyšetření svalů pánevního dna  per vaginam a/nebo per rectum (přes pochvu a/nebo přes konečník). Během tohoto vyšetření je zhodnocena kondice svalů pánevního dna a díky PERFECT schématu je navržen přesný a cílený terapeutický plán.

Posílení

Terapeut na základě individuálního plánu s pacientem pracuje na zlepšení stavu pánevního dna. Ke cvičení lze použít i speciální pomůcky na posilování svalů pánevního dna.

bottom of page